Slow Jogging – Truchtem po zdrowie – Maciej Kozakiewicz