സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു; സവാള വില ഇരട്ടിയോളമായി | Vegetable Price Hike In Kerala